DALIBOR VAŠAREVIĆ: Mo­li­mo sve ko­ji su u mo­guć­nos­ti da nam do­na­ci­ja­ma po­mog­nu u ob­no­vi i adap­ta­ci­ji pros­to­ra, ka­ko bi­smo ga do je­se­ni do­ve­li u funk­ci­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

vo­di­telj Vo­lon­ter­skog cen­tra u Sl. Bro­du ko­ji je po­plav­ljen I. GALOVIĆ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.