Hr­vat­ska i Mr­đen u Ce­lju se opra­šta­ju od SP-a

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ru­ko­me­ta­ši­ce Hr­vat­ske da­nas u Ce­lju (18 sa­ti) igra­ju uz­vrat­nu utak­mi­cu kva­li­fi­ka­ci­ja za od­la­zak na SP. S ob­zi­rom na to da su na­še ru­ko­me­ta­ši­ce u pr­voj utak­mi­ci, u Osi­je­ku, iz­gu­bi­le s pet raz­li­ke, da­nas će se na­še dje­voj­ke, ali i iz­bor­nik Go­ran Mr­đen, opros­ti­ti od SP-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.