Pro­izvod­nja mli­je­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

2015. go­di­ne pro­izve­de­no je 674,2 mi­li­ju­na li­ta­ra krav­ljeg mli­je­ka , a go­di­nu kas­ni­je 651,1 mi­li­jun li­ta­ra, od­nos­no 3,4 pos­to ma­nje. Ov­čje i ko­zje mli­je­ko bi­lje­že po­zi­ti­van rast.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.