Ana Toth iz Treš­njev­ke od­la­zi u Po­drav­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Ana Toth, naj­bo­lja stre­lja­či­ca ru­ko­me­ta­ši­ca Treš­njev­ke u proš­loj se­zo­ni, pot­pi­sa­la je no­vi ugo­vor s Po­drav­ka Ve­ge­tom. Ova 29-go­diš­nja igra­či­ca, vi­so­ka 1,90 me­ta­ra, ka­ri­je­ru je po­če­la u Lo­ko­mo­ti­vi a igra­la je u Ma­đar­skoj i Ru­munj­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.