VO­LIM GA VI­ŠE OD IČE­GA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pri­hva­tio sam zah­tjev da na­pus­tim funk­ci­ju ka­ko bi se Uber mo­gao vra­ti­ti ra­zvo­ju umjes­to da ga se gur­ne u no­vu bor­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.