Pa­met­ni na­kit Bel­la­be­at dos­tu­pan i u Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (jb)

Pa­met­ni na­kit ko­ji pra­ti že­ni­nu ak­tiv­nost, san, mens­tru­acij­ski cik­lus, me­di­ta­ci­ju i stres, Bel­la­be­at, u krat­kom je ro­ku pos­tao svjet­ski hit pa je 2016. iz­dan i dru­gi mo­del na­zvan Le­af Ur­ban. Le­af Ur­ban te Le­af Na­tu­re od sa­da se mo­gu ku­pi­ti i u Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.