Kaz­ni­li ga s 1400 kn jer je obja­vio gdje su pa­tro­le

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Vo­zač iz Švi­car­ske mo­ra pla­ti­ti kaz­nu od 200 fra­na­ka (1400 kn) za­to što je pre­ko Fa­ce­bo­oka upo­zo­rio na po­li­cij­sku kon­tro­lu u jed­noj uli­ci. Ovak­ve obja­ve u Švi­car­skoj su za­bra­nje­ne od 2013. go­di­ne. Er­ste stam­be­ni Kre­dit s ko­jim se da ži­vje­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.