Po­ve­ća­va se naj­ni­ža mi­ro­vi­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Uvo­di se vi­ši iz­nos naj­ni­že mi­ro­vi­ne. Pra­vo na naj­ni­žu mi­ro­vi­nu stje­če se sa 60 go­di­na, a iz­nos vi­še ne­će bi­ti fik­s­ni kao do­sad, ne­go će se po­ve­ća­ti ovis­no o bro­ju da­na pro­ve­de­nom u bor­be­nom sek­to­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.