Ne­za­pos­le­ni bra­ni­te­lji pri­mat će nak­na­du

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Uvo­di se nak­na­da za ne­za­pos­le­ne hr­vat­ske bra­ni­te­lje i čla­no­ve nji­ho­vih obi­te­lji. Ri­ječ je o pra­vu ko­je za­mje­nju­je ne­ka­daš­nju ops­kr­b­ni­nu ko­ja je 2014. uki­nu­ta te je uš­la u sus­tav pra­va na za­jam­če­nu mi­ni­mal­nu nak­na­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.