2Cel­los i Za­gre­bač­ki so­lis­ti na ve­li­koj tur­ne­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

ZAGREB Za­gre­bač­ki so­lis­ti po­nov­no po­kre­ću su­rad­nju sa vi­olon­če­lis­tič­kim dvoj­cem 2Cel­los, u sklo­pu ko­je su naj­a­vi­li niz kon­ce­ra­ta i gos­to­va­nja. Već su­tra za­jed­no idu na ta­li­jan­sku tur­ne­ju ko­ja će tra­ja­ti do 1. sr­p­nja, a po­tom će obi­ći Var­ša­vu, Beč, Pa­riz, Zürich, Bruxel­les, Am­s­ter­dam, Köln, Ber­lin, So­fi­ju i Bu­ku­rešt.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.