Griz­li­je ski­da­ju s lis­te ugro­že­nih ži­vo­ti­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Griz­li­ji ko­ji ži­ve na ši­rem po­dru­čju na­ci­onal­nog par­ka Yel­lows­to­ne bit će ski­nu­ti s lis­te ugro­že­nih ži­vo­ti­nja pre­ma no­vom za­ko­nu ko­ji objav­lju­je ame­rič­ka agen­ci­ja za ri­bar­stvo i div­lji­nu. Er­ste stam­be­ni Kre­dit s ko­jim se da ži­vje­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.