ALEKSANDAR STANKOVIĆ I kad ima bar so­lid­nu emi­si­ju, Aco se po­bri­ne da pri­mi pe­nal u 90.

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Ne­po­prav­lji­vo je to što oni na Pri­sav­lju do­is­ta mis­le da se HTV gle­da zbog njih. A po­go­to­vo zbog Ace! Sa­svim so­lid­ni Jo­ško Je­li­čić imao je ne­sre­ću da je nje­gov do­ma­ćin imao po­tre­bu iz­ni­je­ti svo­je vi­đe­nje slu­ča­ja Mo­drić. Kao da to ne­ko­ga za­ni­ma. Pa ni one ko­ji to pla­ća­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.