Pri­ča ko­ja vra­ća vje­ru u ži­vot

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Kim­my (El­lie Kem­per) i da­lje je nes­lom­lji­va i u tre­ćoj se­zo­ni. Ri­ječ je o jed­nim i naj­bo­ljih sit­co­mo­va o dje­voj­ci ko­ju spa­ša­va­ju iz ra­lja kul­ta, a ona se uči jed­nos­tav­nim ži­vot­nim ra­dos­ti­ma. Iako po­ne­kad iz­gle­da kao da je pa­la s Mar­sa, Kim­my se tru­di uze­ti sve što ži­vot pru­ža. Ova nam se­ri­ja vra­ća vje­ru u ži­vot, a nje­na nas­lov­na te­ma je jed­na od vje­ro­jat­no naj­bo­ljih te­ma u po­vi­jes­ti te­le­vi­zi­je. Ako do­sad nis­te, vri­je­me je da uđe­te u svi­jet “nes­lom­lji­ve Kim­my Sc­h­midt”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.