Po­ro­dilj­ski do­pust za oče­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U ve­ći­ni ra­zvi­je­nih ze­ma­lja sve vi­še mu­ška­ra­ca uzi­ma pla­će­ni ro­di­telj­ski do­pust. Od svih ze­ma­lja OECD-a, SAD je jed­na od 9 ze­ma­lja OECD-a bez pla­će­nog ro­di­telj­skog do­pus­ta za oče­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.