1.

Sva­kih 13 da­na ve­li­ka opas­nost od to­plin­skog va­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Od 1. svib­nja do 30. ruj­na naj­ve­ća je vje­ro­jat­nost da će sva­kih 9 da­na bi­ti umje­re­na opas­nost od to­plin­skog va­la, sva­kih 13 da­na ve­li­ka, a sva­ka 22 da­na vr­lo ve­li­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.