JES­TE LI ZNA­LI?

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Na­ša ka­me­ni­ca, iz uva­la oko Ma­log Sto­na, naj­k­va­li­tet­ni­ja je na svi­je­tu i još je­di­no ov­dje ži­vi! Zo­ve se Os­trea edu­lis. Ona je, me­đu ka­me­ni­ca­ma – Fer­ra­ri, Lam­bor­g­hi­ni i Por­s­c­he. Ci­je­na joj je, po ko­ma­du, ma­nje od de­set ku­na, ovi­si gdje ku­pu­je­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.