Go­la i sa­vr­še­na na­kon po­ro­đa­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Če­ti­ri mje­se­ca na­kon po­ro­đa­ja Iri­na Shayk po­zi­ra­la je pot­pu­no go­la is­pred objek­ti­va fo­to­gra­fa Ma­ri­ja Sor­ren­ti­ja. Is­pod fo­to­gra­fi­je ko­ju je obja­vi­la na Ins­ta­gra­mu Iri­na je u re­kord­nom ro­ku sku­pi­la ve­lik broj laj­ko­va.

INS­TA­GRAM

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.