Od­mor u Si­bi­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

PESKOV O PU­TI­NU: Vo­da u je­ze­ru u Si­bi­ru ni­ka­da ni­je to­pli­ja od 17 stup­nje­va, ali to ni­je spri­je­či­lo pred­sjed­ni­ka da za­pli­va. Išao je i u po­dvod­ni ri­bo­lov Glas­no­go­vor­nik ru­skog pred­sjed­ni­ka o svom še­fu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.