MI­LI­JAR­DE KU­NA PRI­HOD JE AGROKORA U 2015.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Za inves­ti­ra­nje su nam u Hr­vat­skoj za­nim­lji­vi tu­ri­zam, ne­kret­ni­ne i in­fras­truk­tu­ra

Otva­ra­njem iz­vo­za u Ki­nu i op­će­ni­to Azi­ju ne­ke Agro­ko­ro­ve kom­pa­ni­je mo­gle su zna­čaj­no po­ve­ća­ti pri­hod

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.