Che Gu­eva­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Feljton -

Ni­smo kon­zer­va­tiv­ci ni vjer­ski fa­na­ti­ci. Že­ne kod nas Kur­da igra­ju važ­nu ulo­gu, one su i maj­ke i re­vo­lu­ci­onar­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.