Iden­ti­fi­ci­ra­na žr­tva na­pa­da 11. ruj­na 2001.

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Iden­ti­fi­ci­ra­na je još jed­na žr­tva na­pa­da na Svjetski tr­go­vin­ski cen­tar (WTC) 11. ruj­na 2001. u New Yor­ku, obja­vi­li su grad­ski li­ječ­nič­ki iz­vo­ri. Mu­ška­rac je 1641. iden­ti­fi­ci­ra­na žr­tva od 2753 oso­ba ko­je su po­gi­nu­le u na­pa­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.