Fi­nan­ci­ra­nje lje­to­va­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

MojPo­sao pro­veo je an­ke­tu na vi­še od 600 is­pi­ta­ni­ka ko­ji idu na od­mor te is­tra­žio na ko­ji na­čin pla­ni­ra­ju fi­nan­ci­ra­ti ovo­go­diš­nje lje­to­va­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.