Ir­ki­nja pa­la iz en­gle­skog je­zi­ka za aus­tral­sku vi­zu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Ir­ska ve­te­ri­nar­ka pa­la je na usme­nom is­pi­tu iz en­gle­skog je­zi­ka po­treb­nom za do­bi­va­nje aus­tral­ske rad­ne vi­ze, nakon što je sof­tver za pre­poz­na­va­nje gla­sa oci­je­nio da je ra­zi­na teč­nos­ti nje­zi­nog rod­nog je­zi­ka is­pod pro­laz­nog pra­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.