Ar­se­na­lov naj­bo­lji igrač pre­ska­če pr­va dva der­bi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Alexis San­c­hez zbog oz­lje­de tr­buš­nog zi­da ne­će igra­ti pr­ve dvi­je utak­mi­ce li­ge, s Le­ices­te­rom i Sto­ke­om, obja­vio je Ar­se­na­lov tre­ner Wen­ger. Od­ba­cio je i na­ga­đa­nja o San­c­he­zo­vu od­la­sku u PSG, kao i o od­la­sku Oxla­de-Cham­ber­la­ina u Chle­sea.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.