51

Mi­li­jun

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ku­ća s okuć­ni­com 835 m2 Ma­li Lo­šinj 1,3 mi­li­ju­na ku­na pos­lov­ni pros­tor 79,45 m2 Ma­li Lo­šinj 543.750 ku­na dru­ge ne­kret­ni­ne 1482 m2 Ma­li

Lo­šinj 84.375 ku­na ku­ća s okuć­ni­com 952 m2 Ne­re­žiš­ća 6 mi­li­ju­na ku­na gos­po­dar­ski objekt 60 m2 Ne­re­žiš­ća 200.000 ku­na gra­đe­vin­sko zem­lji­šte 4000 m2 Ne­re­žiš­ća 750.000 ku­na voć­njak 2549 m2 Ne­re­žiš­ća 100.000 ku­na šu­ma 3528 m2 Ne­re­žiš­ća 5000 ku­na ku­ća s okuć­ni­com 367 m2 Va­ra­ždin 1 mi­li­jun ku­na stan 48,63 m2 Zagreb 450.000 ku­na ga­ra­ža 12,72 m2 Zagreb 32.000 ku­na

Da­vor Bo­ži­no­vić Pre­drag Štro­mar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.