5000

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

po­tre­sa s epi­cen­trom u Hr­vat­skoj go­diš­nje za­bi­lje­ži Se­iz­mo­lo­ška služ­ba, a broj za­bi­lje­že­nih po­tre­sa sve je ve­ći ka­ko na­pre­du­je teh­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.