Šest fran­cu­skih voj­ni­ka pre­ga­zio je Al­ži­rac

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Al­žir­ski dr­žav­lja­nin star 37 godina osum­nji­čen da je na­mjer­no auto­mo­bi­lom na­le­tio na voj­nu op­hod­nju u pa­ri­škom pred­gra­đu ko­jim je oz­li­je­dio šest voj­ni­ka, nije poz­nat fran­cu­skoj oba­vje­štaj­noj služ­bi i ne­ma po­li­cij­ski do­sje, re­kao je po­li­cij­ski iz­vor.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.