U kla­sič­noj ma­fi­ja­škoj za­sje­di ubi­li če­ti­ri oso­be

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Če­ti­ri oso­be ubi­je­ne su u sri­je­du u kla­sič­noj ma­fi­ja­škoj za­sje­di u ta­li­jan­skoj re­gi­ji Apu­li­ji, a vla­da je zbog to­ga iz­lo­že­na va­lu kritika jer je pod­ci­je­ni­la ta­moš­nju ‘ne­ra­zvi­ka­nu’ ma­fi­ju. Če­tve­ro lju­di ubi­je­no je po­kraj Fog­gie usred bi­je­la da­na u “sa­če­ku­ši”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.