Yac­ht We­ek u Car­pe Di­emu

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Uteg­nu­ta ti­je­la vi­ri­la su iz sva­kog kut­ka kul­t­nog klu­ba. Ne­ke su dje­voj­ke po­ka­zi­va­le i vi­še ne­go što je na Hva­ru do­pu­šte­no, ali nitko nije bio kaž­njen. Hek­to­li­tri al­ko­ho­la, od pi­va, kok­te­la, pre­ko šam­panj­ca ko­jim su se za tu pri­li­ku pr­ska­li iz pri­la­go­đe­nih, zlat­nih “stroj­ni­ca”, tek­li su u po­to­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.