Bo­ji se tro­va­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Kra­lji­ca Eli­za­be­ta za­bra­ni­la je obi­te­lji konzumaciju plo­do­va mo­ra, sla­bo pe­če­nog me­sa i vo­de iz sla­vi­ne, i to sve ka­ko bi se iz­bje­glo tro­va­nje hra­nom. Na­vod­no, pra­vi­lo naj­češ­će kr­ši Ka­te Midd­le­ton.

ROYAL FAMILY

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.