Pre­živ­lja­va­nje udvo­je

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Izo­li­ra­ni u džun­gli jed­nog ne­na­se­lje­nog ha­vaj­skog oto­ka, Joe i Cody su­kob­lja­va­ju se oko pri­ori­te­ta; Cody se bo­ri s opas­nos­ti­ma de­hi­dra­ci­je tra­že­ći vo­du i oru­đa za lo­že­nje va­tre, dok se Joe opre­ma za bor­bu..

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.