Dvi­je su­še za­re­dom – ne­po­vrat­na šte­ta šu­ma­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Sta­bli­ma i oko­li­šu u ko­jem se ra­zvi­ja­ju za ob­no­vu su na­kon suš­nog raz­dob­lja po­treb­ne vi­še od dvi­je go­di­ne, a ako nas­tu­pi još jed­na su­ša, kra­jo­lik će se o za­uvi­jek iz­mi­je­ni­ti, ka­žuu ame­rič­ki znans­tve­ni­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.