Po­dje­la pa­ke­ta dje­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ŠTE­FI­CA ČUČAK: Je­dan je ovo od naj­sret­ni­jih da­na, pri­ku­pi­li smo i po­di­je­li­li dje­ci iz Osi­je­ka 300 slat­ko-sla­nih pa­ke­ta i pros­la­vi­li ta­ko Me­đu­na­rod­ni dan mla­dih vo­di­te­lji­ca udru­ge Ri­je­ka lju­ba­vi M. MRKONJIĆ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.