Spre­man za Pu­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

ZUCCHERO je spre­man za svoj su­traš­nji kon­cert u pul­skoj Are­ni. Do­la­zi u sklo­pu tur­ne­je “Black Cat” na ko­joj pro­mo­vi­ra svoj naj­no­vi­ji is­to­ime­ni stu­dij­ski al­bum.

Zad­nji put u Hr­vat­skoj pje­vao je la­ni kao gost 2 CELLOS u Za­gre­bu IVA­NA IVANOVIĆ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.