3.

SVA­KI TREĆI BRAK

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

sklop­ljen u Hr­vat­skoj ras­pad­ne se: 2015. sklop­lje­na su 19.834 bra­ka i za­bi­lje­že­no je 6010 ra­zvo­da – čak 303 na 1000 sklop­lje­nih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.