2 Ro­la­da od ko­ko­šjih pr­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića -

Ve­ća ot­ko­šte­na ko­ko­šja pr­sa po­di­je­li­te u dva di­je­la pa ba­tom is­tu­ci­te u odre­ske, ma­lo po­so­li­te i po­pa­pri­te. Sva­kog na­dje­ni­te smje­som od 7 dag mlje­ve­nih cr­nih mas­li­na, 7 dag mlje­ve­nog mas­ni­jeg pr­šu­ta, 5 dag ri­ba­nog ko­zjeg si­ra te 20 dag već ku­ha­ne mlje­ve­ne bli­tve, 3 dag pi­njo­la, ko­je ste za­jed­no pret­hod­no tek ma­lo pre­pr­ži­li na 2 dl mas­li­no­va ulja. Za­ro­laj­te ro­la­de pa sva­ku po­dve­ži­te ku­hinj­skim ko­nop­cem i pe­ci­te u peć­ni­ci na maš­ću pre­ma­za­noj po­su­di oko 45 mi­nu­ta. Kad ro­la­de bu­du go­to­ve iz­va­di­te ih i pus­ti­te da se ohla­de. Is­to­dob­no u po­su­du za pe­če­nje u ko­joj ste pek­li ro­la­de ulij­te dl bi­je­log vi­na da ras­to­pi pri­onu­lu mas­no­ću, 5 dag u lis­ti­će sje­če­nih šam­pi­njo­na, pr­sto­hvat maj­či­ne du­ši­ce, pa sve pus­ti­te da se ma­lo za­jed­no pir­ja i pro­žme. U taj umak sla­ži­te ko­ma­de ro­la­da ko­je ste iz­re­za­li u po­preč­ne plo­ške i slu­ži­te od­mah.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.