3 La­za­nje od pa­čje sit­ne­ži

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića -

Na 1 dl mas­li­no­va ulja u ko­jem ste ras­to­pi­li 5 dag mas­la­ca pro­pir­jaj­te 2 sit­no sjec­ka­ne ka­pu­le, 2 mr­k­ve, 3 rež­nja češ­nja­ka, dl sjec­ka­nih raj­či­ca te ¾ kg sjec­ka­nog me­sa od pa­čje sit­ne­ži ko­je ste odvo­ji­li od svih te­ti­va i kos­ti­ju. Po­so­li­te i za­lju­ti­te lju­tom pa­pri­kom pa mi­je­šaj­te po­vrt­no-mes­ni na­djev pod­li­je­va­ju­ći bi­je­lim vi­nom dok ne do­bi­je­te gust umak ko­ji ras­po­re­di­te na sva­ku već ku­ha­nu la­za­nju, red po red. Na sva­ki red ras­po­re­di­te i ma­lo be­ša­me­la od ko­zjeg si­ra pa sla­ži­te re­do­ve do kra­ja i ta­da sve za­lij­te pre­os­ta­lim be­ša­me­lom. Pe­ci­te je­lo u peć­ni­ci dok ne do­bi­je tam­nu ko­ri­cu. Slu­ži­te kad se je­lo ma­lo ohla­di da se mo­že re­za­ti u koc­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.