Va­tro­gas­ci mu os­lo­bo­di­li spo­lo­vi­lo iz ute­ga od 2,5 kg

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Ni­jem­cu ko­jem se pe­nis za­gla­vio u ru­pi 2,5 kg te­škog plo­čas­tog ute­ga mu­ku je olak­ša­la tek va­tro­gas­na bri­ga­da, na­kon što li­ječ­ni­ci­ma to ni­je us­pje­lo. Ni­je na­ve­de­no što je mu­ška­rac po­ku­ša­vao iz­vjež­ba­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.