¶Úfi­fiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ “‚ϤÂÈ” Ô Economist

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Πρ ωρες εκλ γές εντ ς τ υ 2015 και διατήρηση της λιτ τητας « λέπει» για την Ελλάδα τ ρετανικ περι δικ Economist.

Ειδικ τερα, τ ρετανικ περι δικ εκτιμά πως εύθραυστ ς κυ ερνητικ ς σ ηματισμ ς - ΝΔ και ΠΑΣ Κ - αναμένεται να καταρρεύσει πριν τ 2016 - έτ ς π υ λ κληρώνεται η θητεία τ υ τρέ ντ ς κυ ερνητικ ύ σ ήματ ς. Παράλληλα, Economist επισημαίνει πως η λιτ τητα θα διατηρηθεί, παρά την ισ υρή παρ υσία των αντικυ ερνητικών κ μμάτων στην ελληνική Β υλή. « ι π λιτικές δυνάμεις, ι π ίες αντιτάσσ νται στη λιτ τητα, διαθέτ υν ισ υρή κ ιν υλευτική δύναμη» παραδέ εται.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.