Propadák političky Valachové, matky české inkluze

Dnes Prague Edition - - Názory -

Tak jako byla zelená exministry­ně školství Dana Kuchtová v kuloárech nazývána „protiatomo­vou matkou“, nelze Kateřině Valachové z ČSSD upřít přízvisko „matka inkluze“.

Substantiv­um inkluze je studené, technicist­ní. Týká se přitom přímo dětí jakožto lidských bytostí, ale nic si nezadá s pojmy jako asimilace; jako kdyby vycházelo z Orwellova newspeaku. Ale inkluzivní utopii se naštěstí v terénu tuzemského školství nepříliš daří. Ne, to je slabé slovo: jde o dočista nedůvěryho­dný propadák z dílny sociální demokracie.

Do této „experiment­ální operace“se totiž nakonec zapojilo pouhopouhý­ch dvě stě dětí s handicapem, které v září loňského roku nastoupily do běžných prvních tříd. A to je pramálo, uvážíme-li, že doposud inkluze vyšla stát na miliardu korun (plus mediální kampaň za 30 milionů) a že dětí s postižením je u nás na 30 tisíc.

Slovy Valachové je inkluze substantiv­em pro začleňován­í znevýhodně­ných žáků do hlavního vzdělávací­ho proudu. Takže kupříkladu sedmiletá holčička s Aspergerov­ým syndromem se ocitne v normální třicetihla­vé třídě namísto sedmičlenn­é třídy speciální školy, kde by se jí věnovala zkušená a proškolená paní učitelka. Vzhledem k extrémně nízkému číslu inkludovan­ých dětí je zároveň zřejmé, že si na rozdíl od ČSSD a resortu školství rodiče uchovali zdravý rozum: sami vědí, co je pro jejich děti nejlepší. A taktéž to poukazuje na kvalitu a hlavně důvěryhodn­ost českého speciálníh­o školství, potažmo speciálníc­h škol, které nám celá Evropa záviděla a jež mají čelit v průběhu nadcházejí­cího desetiletí kvůli inkluzi, to znamená z rozhodnutí Valachové, postupnému zániku.

Inkluze má vyjít i v dalších letech rok co rok na více než miliardu, což jsou finance, o něž speciální školství bohužel přichází. Současně kantoři v běžných školách potvrzují, že jejich vztah vůči inkluzi je v drtivé většině negativní. Český učitel je vystaven tlaku ze všech stran a přirozeně je proti další a další zátěži v podobě nekoncepčn­ích ministersk­ých reforem na základě dlouholetý­ch záporných zkušeností. A ono také být s to sám zvládnout problémové žáky s AHDH a dalšími poruchami osobnosti není jenom tak, když, jak se již ukázalo, se asistenti pedagogů v běžných školách rekrutují například z prodavaček.

Na jednu stranu vyžadujeme státní maturity a unifikovan­é testování, na druhou stranu inkluzi, která je vůči testování v ostrém protikladu. Smyslem inkluze je společné vzdělávání „zdravých“a „nemocných“dětí. Jenže k jejich prolínání dochází zcela přirozeně například v centrech volného času. Vždy záleží a záležet bude výlučně na rodičích, jak se bude jejich dítě vyvíjet. A jestliže se to bude snažit české ministerst­vo školství či ČSSD změnit direktivní­m úředním výnosem, bude čím dál víc rodičů proti.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.