Průzkum může dělat Diamo

Dnes Prague Edition - - EKONOMIKA -

Klithiu na Cínovci už stát ztratil přístup. Vláda však může udělat okamžité opatření, aby si soukromníci nerozebrali i další ložiska strategických surovin v Česku, vysvětluje v rozhovoru Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku Diamo. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Diamo a Českou geologickou službou připravilo materiál s návrhem posílit úlohu státu v těžbě superstrategických surovin na území ČR. Pokud si chce stát uchovat kontrolu nad strategickými surovinami na svém území, musí deklarovat veřejný zájem. To může udělat okamžitě ještě tato vláda. Pokud by se čekalo na změnu legislativy, která trvá roky, průzkumná území by tou dobou už mohla být rozebraná. Státní podnik Diamo se nabízí, že pak bude žádat o průzkumné území a dělat průzkumy na high-tech surovinách a zajistí pro stát možnost rozhodovat o tom, kdo bude těžit. Stát tak k těmto surovinám neztratí přístup.

Takto otázka nestojí. Když soukromník získá průzkumné území, má přednostní právo těžby on, stát už do toho nemůže vstoupit. Když získá průzkumné území Diamo, může následně připravit varianty pro vládu, jak s tímto právem těžby nakládat. Vláda rozhodne, jestli bude těžit soukromá společnost, nebo státní podnik, nebo společně. Stát už by ale nepřišel o možnost rozhodovat, co se bude dít se strategickými surovinami na jeho území. Tomáš Rychtařík (53) Samozřejmě, spousta průzkumných území je už stanovena. V současné době se rozjíždí kobalt. Přebít silou to stát nemůže, to už soukromníkům nikdo nevezme. Prohlášením veřejného zájmu státu a zapojením Diama by se problém pouze dále nenásobil. Využívá ho Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Výsledky na něm získané budou sloužit pro výběr a projekci trvalého úložiště. Bukov je zároveň jedna ze sedmi až osmi možných lokalit pro budoucí ukládání radioaktivních odpadů. Řekl bych, že jde o nejvstřícnější ze všech vytipovaných lokalit. Starostové a obyvatelé byli 60 let součástí těžby uranu na našem tamním odštěpném závodě GEAM, pro ně není uran nezvyklý pojem. do roztoku a další soustavou těžebních vrtů je vyčerpán na povrch. Tam projde chemickými úpravnami. Sanace je podobná – vyčerpáme roztoky z podzemí, zbavíme je uranu a pak je zneutralizujeme. Vznikne z toho 20 až 40 tun uranu ročně. Chemická těžba je zcela standardní metoda, ale může se použít jen někde - mimo osídlení, mimo pitné zajistíte, aby tam nevyrostly stromy, nanejvýš mělce kořenící keře. V takovém stavu bude odkaliště navždy. Může tam být golfové hřiště nebo se tam mohou pást ovce. Už teď sanace probíhá, ale chceme ji do tří let zintenzivnit – je tam 24 milionů kubíků kameniva s radionuklidy, ty obsahují 800 tun uranu. Do dvaceti let bychom rádi měli horninu na jednom centrálním odvale, ale zbavenou radionuklidů. Ty se v Dolní Rožínce na Žďársku upraví na žlutý koláč. V Ostravě máme odštěpný závod ODRA, který má na starosti sanaci po těžbě uhlí, tedy toho, co zbylo po vyčlenění a privatizaci OKD. Odštěpný závod monitoruje metanovou situaci na Ostravsku, provádí tam čerpání důlních vod, sanaci haldy Heřmanice a má na starosti sanaci lagun Ostramo.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.