Do povinné školky stále nenastoupilo na tři tisíce dětí

Dnes Prague Edition - - Z DOMOVA -

PRAHA Pětileté děti musí od září chodit povinně do školky, přes tři tisíce z nich to však nedělá, a to přesto, že rodičům za to hrozí pokuta až 5 000 korun. Nejčastějším důvodem je neznalost ze strany rodičů, změna bydliště i přestěhování do zahraničí. Některé děti se ale stále nedaří dohledat.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Úřady již kontaktovaly rodiče dětí, které se na jaře nedostavily k zápisu. Informace o chybějících dětech získaly od školek, jež disponují seznamy dětí, které k nim měly nastoupit podle spádových oblastí.

Například v Ústí nad Labem se k zápisu nedostavilo 167 pětiletých dětí, ve středočeském Kladně jich bylo 105. Rodiče tam prý nejčastěji o povinnosti dítě zapsat do školky nevěděli, bydleli jinde než v místě trvalého bydliště nebo se přestěhovali do ciziny.

„Ještě před začátkem školního roku jsme obdrželi informaci od třiceti rodičů, že jejich dítě navštěvuje jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku nebo v zahraničí,“sdělila mluvčí Kladna Lenka Růžková. Dalších patnáct dětí se dodatečně zapsalo nebo zvolilo individuální formu vzdělávání.

„Po prvním oslovení nám zůstalo nevyjasněných asi šedesát případů. I díky spolupráci a pomoci odboru sociálně-právní ochrany dětí se nám u některých podařilo zjistit doručovací adresy nebo skutečná místa pobytu. Všechny jsme obeslali znovu a nyní máme 23 nevyjasněných případů,“uvedla Růžková.

V září nastoupilo do školek 106 500 pětiletých, tedy přibližně 97 procent všech dětí.

Povinné předškolní vzdělávání bylo zavedeno od září letošního roku a týká se dětí, které nejpozději do konce srpna dosáhly věku pěti let. Děti musí chodit do školky aspoň na čtyři hodiny denně pět dní v týdnu. Rodiče mohou zažádat o individuální vzdělávání, jejich děti ale musí chodit na přezkoušení.

„Předškolní vzdělávání je velmi důležité k rozvoji kompetencí potřebných pro život a zvyšuje šance na školní úspěch, aby děti úspěšně zvládly vstup do základního vzdělávání,“uvedl náměstek ministerstva školství Václav Pícl.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.