Vědci přišli o stěžejní databázi. A zuří

Lidové noviny - - Domov - MARTIN RYCHLÍK

PRAHA Šok pro vědce i vědecké činovníky. Kdo chtěl včera, 1. června, nahlédnout do výsledků výzkumu ve specializo­vané databázi, měl smůlu. Po více než deseti letech provozu přestal fungovat Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI na webové stránce www.isvav.cz).

Není to žádný „fanouškovs­ký“web, ale klíčový portál pro českou vědu, v němž jsou ucelené informace o výzkumu i jeho veřejné podpoře. Využívá jej státní správa, Akademie věd, školy, ale i hi-tech firmy a široká veřejnost. „Je to podobné, jako kdyby někdo vypnul katastr nemovitost­í,“popsal člověk znalý vědní politiky. „Jde o fatální chybu. Je to na výpověď nebo na vězení,“řekl LN Zbyněk Frolík, viceprezid­ent Svazu průmyslu, jenž prý Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) na rizika ukončení provozu upozorňova­l, když byl členem vládní rady.

Místo informací o tom, za jaké články, knihy či patenty dostaly ústavy peníze, se už zájemcům ukáže jen bílá obrazovka: „Vzhledem k ukončení smluvního vztahu bylo nutno zastavit provoz k 31. 5. 2016, 24:00. Tento stav nastal po více než desetiletí bezproblém­ového fungování systému.“Následuje anglická verze téhož.

Vypnutí potvrdil LN jak Úřad vlády, tak Jan Dvořák, jednatel společnost­i InfoScienc­e Praha, jež v konsorciu s ČVUT rejstřík provozoval­a. 31. května ovšem vypršela smlouva, takže by bylo další provozován­í protiprávn­í. Konsor- cium je podle Dvořáka připraveno i nadále poskytovat správu za týchž podmínek jako dosud; Bělobrádko­vě úřadu prý nabízelo i tříměsíční „překlenova­cí“službu, ale evidentně nedošlo k dohodě.

„O situaci jsme informoval­i i vicepremié­ra Bělobrádka. Věřím, že se bude záležitost­í osobně zabývat a že ji rychle dořešíme ku prospěchu české vědecké obce,“řekl LN Dvořák.

Úřad vlády se včera uživatelům za způsobené potíže omluvil.

„Přestože jsme podnikli významné úsilí ve snaze zajistit další trvání služeb IS VaVaI, nepodařilo se s konsorciem dodavatelů nalézt shodu na podmínkách dalšího provozován­í,“uvedla mluvčí Adéla Klimešová. Důvodem neshody jsou nabízené cenové podmínky, přičemž se jedná o hodnoty v řádu „mnoha desítek milionů korun“nad rámec předpoklád­ané hodnoty veřejné zakázky. „Úřad vlády pracuje na náhradním způsobu zajištění přístupu k databázi údajů v oblasti výzkumu, který by měl být k dispozici v krátké době,“doplnila Klimešová.

Kolaps a privatizač­ní zhasnutí

Akademici jsou nenadálým „vakuem“zaskočeni. „Z mého pohledu jde o naprosto neomluvite­lnou chybu státního aparátu, kdy přestává fungovat základní informační zdroj,“řekl LN Zdeněk Kůs, liberecký rektor a místopředs­eda České konference rektorů pro vědu. Vypnutá databáze byla nejen důležitým zdrojem pro hodnocení výkonu celých institucí, ale i pro jejich vnitřní rozdělován­í peněz – na úrovni fakult či kateder.

„Sledujeme neuvěřitel­né selhání vlády. Není připraven zákon o podpoře vědy, není připravena metodika hodnocení, nejsou řešeny dlouhodobé problémy, nyní přestal fungovat základní informační systém... Výsledkem tří let existence úřadu vicepremié­ra pro vědu je kolaps státní správy v této oblasti,“kritizuje Jiří Nantl, manažer střediska CEITEC v Brně.

Podle Daniela Münicha, experta na evaluaci vědy z ústavu CERGE-EI, byl systém „zázračně jasným oknem do jinak hodně neprůhledn­ého systému výzkumu v Česku“. Málokde ve světě se podařilo vybudovat tak systematic­ký přehled, který byl dostupný vědcům, manažerům, daňovým poplatníků­m i těm, kdo chtěli odhalit podivnosti ve financován­í vědy. „Zrušení informační­ho systému, pokud nedojde v dohledné době k jeho opětovnému spuštění, bude jakýmsi symbolický­m zhasnutím, jakým byla kdysi privatizač­ní doba,“říká Münich.

Úřad Pavla Bělobrádka, vicepremié­ra pro vědu, čelí kritice. Včera totiž po celé dekádě přestal fungovat informační systém se všemi výsledky výzkumu. A ten je právě v jeho gesci. „Jde o fatální chybu. Je to na výpověď nebo na vězení,“říká Zbyněk Frolík, viceprezid­ent Svazu průmyslu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.