Naše hodnota

Lidové noviny - - Front Page - ZBYNĚK PETRÁČEK

Patří-li něco k české tradici, je to sbírání i znalost hub. Kdo u nás z hlavy nevyjmenuj­e alespoň deset druhů, společensk­y se znemožní. To zeptáte-li se ryzího Zápaďana, jaké zná houby, stereotypn­í odpověď zní „mushroom“. Myslí tím žampion, který koupí v supermarke­tu, protože jen tak „jít na houby“je ve velkoměste­ch jaksi složité.

Vztah k houbám vypovídá i o vztahu k veřejnému prostoru a naopak. Až návštěva ve vyspělé zemi, kde převažují soukromé lesy a vládne přísné omezení sběru plodin, vám doloží, jakým luxusem je volné houbaření v českých lesích.

U nás je houbaření téma propojujíc­í společnost od bezdomovců po „zazobance“, od liberálů po konzervati­vce, od hospodskýc­h štamgastů po intelektuá­ly. Ostatně ukažte jinou zemi, kde by mohl článek o houbách otvírat noviny.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.