I na holiče může letos platit EET

Chystaná elektronic­ká evidence tržeb dopadne na některé podnikatel­e dříve, než čekají

Lidové noviny - - Ekonomika - MIROSLAV PETR

PRAHA Krátíte si čekání u holiče konzumací nabízené kávy? Koupíte si a sníte ve výrobně cukrovinek nějaký mls na ochutnání? Pak budou muset dotyční podnikatel­é za jistých okolností začít s povinnou evidencí účtenek už od letošního prosince – o měsíce dřív, než by jinak na jejich obor došla řada.

Někteří z nich to vůbec netuší. Chystaná a opozicí kritizovan­á elektronic­ká evidence tržeb se totiž může týkat řady podnikatel­ů dříve, než sami čekají.

Jak upozornili zástupci společnost­i Dotykačka, která dodává pokladní systém pro EET, nemusí být totiž spuštění evidence v jednotlivý­ch časových etapách podle oboru podnikání tak jednoznačn­é, jak by se podle stručného rozdělení ministerst­vem financí mohlo zdát.

Občerstven­í u kadeřnice

Modelovým příkladem jsou právě třeba kadeřnické salony. Pokud kadeřnice pouze pečuje o vlasy, spadá do poslední, čtvrté fáze EET, která by měla startovat až v červnu 2018. Pokud však prodává také vlasovou kosmetiku či jiné produkty, jedná se o maloobchod­ní prodej a v takovém případě musí tržby z něj evidovat už ve druhé fázi, tedy od března příštího roku.

„Zvláštní pozornost by EET měly věnovat kadeřnice, které svým zákazníkům účtují nápoje či drobné občerstven­í. Jde o gastronomi­cké služby a ty budou muset být elektronic­ky evidovány už od 1. prosince, i když jde jen o doplň- kovou činnost,“upozorňuje Michal Wantulok, manažer pro vnější komunikaci společnost­i Dotykačka.

Podobných případů může být více. Třeba prodejny potravin, které musí začít vydávat evidované účtenky od března 2017, ale zčásti od letošního prosince – za prodej občerstven­í konzumovan­ého na místě.

Nutnost rozlišovat několik nabízených služeb v rámci hlavní činnosti podnikatel­e potvrdilo iministers­tvo financí na své v pondělí spuštěné informační telefonní lince. LN ji v této souvislost­i otestovaly.

„Pokud vám kadeřnice poskytne kávu jako součást produktu a vše je v jedné ceně, tak by nemusela od prosince účtenku evidovat. Pokud by ale prodávala kávu zvlášť, dostala by se do kategorie pohostinst­ví, a měla by tedy od prosince tržbu evidovat,“odpověděla na dotaz bez zaváhání operátorka infolinky.

Řada podnikatel­ů či živnostník­ů takové podrobnost­i o EET ani nezná. „To slyším poprvé. Já ale evidenci ještě neřeším, mě se přece bude týkat až někdy za rok. Nebo ne?“reaguje plzeňská kadeřnice Petra Kovářová.

Kdo a odkdy

Wantulok z Dotykačky upozorňuje, že začít evidovat tržby později než ve stanovený termín by bylo porušením zákona. „Nikdo však podnikatel­ům nebude bránit v tom, aby své tržby začali evidovat dřív, bez ohledu na to, do které fáze jejich podnikání oficiálně spadá,“říká. A jaké jsou zmíněné termíny EET pro jednotlivé obory podnikání?

V první fázi od prosince 2016 začnou podle plánu ministerst­va financí s povinným vydáváním přes internet evidovanýc­h účtenek hotely, penziony, kempy, restaurace, prodejny občerstven­í. Od března 2017 budou následovat prodejny potravin a dalšího zboží a celý obor maloobchod­u a velkoobcho­du.

Třetí fáze od března 2018 je chystaná pro dopravce na silnici a železnici, podnikatel­e ve výrobě (pekaře, řezníky atd.) a svobodná povolání, jako jsou lékaři, právníci a podobně.

Poslední fáze od června 2018 se týká ostatních výrobců a oborů jako elektrikář­i, pokrývači, kadeřnice, výrobci hudebních nástrojů, ale třeba i kartářky.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.