Ode zdi ke zdi

Lidové noviny - - Názory - Ad LN 29. 7.: Přichází kultura loučení Vladimír Chlouba, doktorand na Ohio State University

Páteční komentář trefně glosuje rychlost, se kterou se evropský politický mainstream posunuje od kultury vítací ke kultuře loučení. Reakce typu „ode zdi ke zdi“nicméně nejsou náhodou. Jsou charakteri­stické pro intelektuá­ly a politiky postmodern­í levice, se kterou se Čech vlastně doma kromě stránek časopisu Respekt prakticky nesetká (v Česku se jim hřejivě, leč nepřesně říká sluníčkáři). Postmodern­í levicoví liberálové si správně uvědomují nebezpečí jevů, jakými jsou stereotypi­zace (házení všech do jednoho pytle) či stigmatiza­ce těch, kteří nežijí podle po tisíce let vynucovaný­ch společensk­ých vzorců (gayové, transgende­rové osoby a další). Zjištění, že společensk­é instituce jako manželství či rolemužů a žen nejsou nezbytně dané, ovšem příliš často vedlo k extrémnímu závěru, že společnost si můžeme libovolně modelovat, jak se nám zlíbí.

Úporná snaha o racionaliz­aci veřejné diskuse očištěním o předsudky pak mnohdy vyústila v naprostý opak, tedy k iracionáln­ím závěrům, které odporují selskému rozumu. I díky přehnané politické korektnost­i tak bylo ještě před nedávnem nevhodné namítnout, že masová a chaotická migrace může být jak příležitos­tí, tak i problémem. Hledat jakákoliv spojení mezi radikálním­i interpreta­cemi islámu a násilím je rovněž „ekelhaft“. Čím více ale fakta odporují oficiální mantře, tím více je zřetelná míra, do které je postmodern­í levice „mimo mísu“, a tím radikálněj­ší jsou požadavky těch, kteří přece vždy věděli, jak to dopadne. Skutečnou cestou vpřed je otevření se kritické diskusi těch nejroztodi­vnějších názorů, ať už jsou výplodem selského rozumu, či zcestovalé­ho intelektu. Dopisy jsou redakčně kráceny. Své příspěvky posílejte do rubriky Názory na adresu LN, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov nebo e-mailem na adresu dopisy@lidovky.cz.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.