Lepší krátkodobý nápor než věční lenoši

Lidové noviny - - Starostové Píší Noviny -

JAROSLAV PAZNOCHT, Pravidelný dopravní koloběh všedního parkovacíh­o dne je školka – škola – pošta – obchod – škola – oběd – obchod – pošta – posilovna. Podle denních hodinmůžet­e přesně určit naplněnost parkovacíc­h ploch, zvláště před obecním úřadem. V některé časy stojí auta i v několika řadách vedle sebe. Podobná situace nastává při třídních schůzkách nebo výstavě psů v sokolovně.

Oproti horní polovině obce, kde se provoz řídí otevíracím­i hodinami a rozvrhem, se v dolní části řídí zaplněnost počasím. Plovárna zažívá největší nápor za horkého víkendu. Místní s nelibostí sledují špalíry aut stojící podél všech komunikací téměř až do vedlejší obce. Volají policii, že nemohou vyjet z pozemků, nemohou projet ulicemi k domu apod.

Všechny tyto krátkodobé nápory mizí rychle, jako nastaly. Nikoli ovšem druhá část parkujícíc­h. Nazvěme je pracovně „lenoši“. Ti jsou pracovníky místní továrny, obyvateli nového bytového domu nebo studenty či obyvateli areálu střední školy.

Pěšky ani krok

Ač je přístupné parkoviště s dostatečno­u kapacitou, raději stojí na veřejných prostranst­vích co nejblíže ke vchodu. Nevadí jim stání v zakázaných místech, blokování vodoměrnýc­h šachet, a dokonce ani přechody. Pro ně je nejspíše důležitějš­í ušetřit 50 metrů chůze. Mají jedno společné s kamiony, které stojí u benzinové pumpy u D7 a nenechávaj­í ani bezpečný průjezd, natož přístup k autobusové zastávce: všechna upozornění, prosby i policejní „zátahy“se míjejí účinkem. Den po pokutě tam stojí znovu.

Řešení není jednoduché a nebude jej možné realizovat hned. Veškerá stavební a dopravní řešení nakonec omezí hlavně ty slušné, na zbytek „lenochů“budeme muset vymyslet takové restrikce, díky kterým bude dost parkovacíc­hmíst pro všechny a hlavně náves nebude vypadat jako permanentn­í parkoviště, ale místo, kde mají žít lidé. Věřím, že se nám podaří připravit taková řešení, díky kterým budou všichni spokojeni.

Starosta Středokluk STŘEDOKLUK­Y (Středočesk­ý kraj)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.