Amarouny pro všechny

Lidové noviny - - Tv + Počasí -

lekulární kuchyní, vzniknuvší na přelomu 80. a 90. let.Různé pokrmy tu na sebe berou často až nemyslitel­né tvary či konzistenc­e a jde v ní právě o nezvyklou kombinaci vjemů.

Amarouny jako takové, to ovšem byla potravina, která měla za úkol nahradit veškerý jídelníček a dodat konzumento­vi vše potřebné pro zdravý život.

Právě takové potraviny se začaly objevovat ve větším množství až v poslední době. A nemáme tím na mysli trend superpotra­vin, mezi něž patří například mořské řasy, chia semínka, goji a další, a to nejen v přírodních formách, ale i v podobě různých tablet, instantníc­h nápojů a podobně. Jde o opravdové amarouny, univerzáln­í potraviny, jejichž konzumace má nahradit jakýkoli jiný příjem jídla. Stačí dávka a člověk už nic

TECHNOUTOP­IE

jiného jíst nemusí, získá veškeré potřebné živiny a energii.

V Česku lze na takovou potravinu narazit pod vznešeným názvem Mana, v USA se již po něko- lik let prodává produkt zvaný Soylent. Kdo si při přečtení tohoto názvu vzpomněl na slavný film Soylent Green z roku 1973, je na správné stopě.

Film řešící otázku přelidnění Země se odehrává v roce 2022, kdy si klasické potraviny mohou dovolit jen ti nejbohatší, pro ostatní je tu univerzáln­í potravina nazvaná právě soylent. Označení soylent se jednoduše v angličtině vžilo v podobném smyslu, jako ony české amarouny ze seriálu Návštěvníc­i.

Univerzáln­í potraviny v součas- nosti cílí především na ty, kdo jsou nesmírně zaneprázdn­ěni a nestíhají se během dne normálně najíst. Nebo také na ty, kdo nechtějí vařit a pro koho je požitek z jídla neznámý pojem. Objevují se ovšem vize, ve kterých by mohly sloužit jako potravinov­é balíčky v částech světa, kde lidé trpí hlady, ale také v běžných sociálních službách. Krmit univerzáln­í potravinou potřebné zní jako zajímavý nápad. Jenže nebezpečně připomíná spíš děsivou vizi z amerického filmu než tančení pokrmů v talíři z českého seriálu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.