Ku prospěchu obce…

Lidove noviny - - Kultura -

lověk nemusí být historik, aby se zajímal o minulost, zvlášť jde- li o dění v podstatě nedávná, přesto užmimoděk nebo i záměrně zapomínaná. V knize, jež vychází čtyřicet let po smrti profesora Jana Patočky (13. března 1977) a v roce, kdy by se dožil 110 let, jsou pozoruhodné především autentické dokumenty někdejší Státní bezpečnosti vztahující se k osobě respektovaného filosofa, jeho „rozpracovávání“– sledování, výslechy a dehonestace až k smrti – a nakonec i hanebnému bránění důstojnému pohřbu. Dokládají úpornou snahu StB vynutit si informace zdlouhavými výslechy nemocného muže a pevný postoj vyslýchaného, jenž nikoho neprozradil, odpovídal kultivovaně a trpělivě a na provokace odmítal reagovat. Navíc se čtenář v poznámkách pod čarou dozvídá i jména a charakteristiky lidí, kteří stáli v časech kolem Charty 77 na protipólech společenského dění: těch, kteří se rozhodli především intelektuálně bojovat proti režimu, a těch, kteří na ně donášeli, pod pláštíkem přátelství čenichali v jejich nejbližším soukromí i v práci, hlídali pod okny i přede dveřmi, poslouchali domácí telefony, fotografovali každé setkání a všechny „zájmové osoby“na každém kroku...

Editor Petr Blažek v publikaci nazvané podle dovětku, který Patočka připsal na kopii textu Charty „Kéž je to všecko ku prospěchu obce!“, soustředil většinou dosud nezveřejněné dokumenty Státní bezpečnosti z let 1960–1884, podrobné zprávy „operativců“včetně fotografií ze sledování, četné ohlasy na Patočkovu smrt i detailní opatření k jeho pohřbu (předpokládaní smuteční hosté byli předem zadrženi, z fotoaparátů přítomných vytržené filmy, pietu nad břevnovským hřbitovem rušilo túrování motorek a hluk helikoptéry); posléze ovšem i neúspěšnou snahu Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu soudně postihnout estébáky, kteří Jana Patočku před smrtí vyslýchali.

Obsáhlá publikace (vyd. Academia – OIKOYMENH, 2017) není čtením ke kafíčku, je však i pro laika důležitým pramenem k vědomí, s jakými traumaty dosud žijeme, aniž bychom si mnozí jejich význam připouštěli.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.