Velký opakovací test

Lidove noviny - - Přijímačky Na Sš -

notky odečtěte nejmenší čtyřciferné číslo, ve kterém se opakují tři jedničky.

Určete číslo: a) od kterého odečteme jeho polovinu a dostaneme 20. b) které vynásobíme samo sebou a dostaneme 400. c) ze kterého zvětšením o jednu jeho čtvrtinu získáme 55.

8.

Na venkovské farmě je v ohradě 17 pštrosů a 23 ovcí. Kolik nohou mají všechna zvířátka ve výběhu dohromady? A) 122 B) 124 C) 126 D) 128 E) 130

9.

Míša si koupila nový diář a utratila za něj třetinu svých úspor. Zbylo jí jen 250 Kč. Kolik stál diář? A) 125 Kč B) 250 Kč C) 300 Kč D) 375 Kč E) 500 Kč

10.

Za tři velké sešity a dvě propisky zaplatí Sára v papírnictví 95 Kč. Kdyby nakoupila jenom dva sešity a tři propisky, zaplatila by pouze 90 Kč. Kolik stojí jeden sešit a jedna propiska dohromady?

11.

Ve čtvercové síti na obrázku dole je zakreslen bílý a šedý obrazec, přičemž jejich vrcholy jsou vždy v mřížových bodech. a) Vypočítejte obsah bílého obrazce. b) Vypočítejte obsah šedého obrazce.

12.

Vojta si od začátku roku zaznamenával, jak často navštívil nějaké divadelní představení.

1.

měsíc leden únor březen duben

počet představení 4 2 4 3 A) 10 Kč B) 97 Kč C) 44 Kč D) 100 Kč E) 112 Kč

Tři truhláři vyrobí za pět dní 15 židlí. Kolik židlí vyrobí pět truhlářů za 12 dní?

5.

Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení:

6.

a)

a

se liší o

b) podíl čísel 4,8 a 0,6 je menší než 1 ANO NE

c) druhá mocnina 0,5 ANO NE

ANO NE

je menší než

Upravte výrazy tak, aby neobsahovaly závorky: a) 2( y – 5) – (2y – 4)(2y + 4) b) (3x – 2)(3x + 2) – 9( x – 0,5) c) (7x – 2 – 5x + 3) – ( x – 3)(3x + 3 – 2x)

7.

Zahrada má tvar obdélníku, jehož délka je třikrát větší než šířka. Obvod zahrady je 40 m. a) Jaký je obsah této zahrady? b) Pokud by zahrada měla čtvercový tvar se stejným obvodem, jaký by byl její obsah? Přiřaďte k otázkám odpovědi A–F:

8.

A) 25 m2 B) 50 m2 C) 75 m2 D) 100 m2 E) 125 m2 F) 150 m2

V trojúhelníku ABC je strana b o čtvrtinu kratší než strana a, strana c je o dvě třetiny delší než strana b. Určete délky jednotlivých stran trojúhelníku, je-li obvod 42 cm.

9.

Pan Červený jel ze své dílny za zákazníkem, cestou tam jel průměrnou rychlostí 80 km/h, zpět se vracel rychlostí o 10 km/h vyšší. Doba obou jízd byla 102 min. Jak daleko to měl pan Červený k zákazníkovi?

10.

Ve třídě pana učitele Hájka je celkem 30 dětí. Výsledky testu z biologie si pan učitel zaznamenal do grafu (viz obrázek níže). Kolik dětí dostalo dvojku a kolik trojku, víte-li, že průměrná známka z testu byla 2,8?

11.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.